Українська мова

Підготовка до контрольної роботи

Мовна тема

мовна тема№3

Математична граматика
Додавати й віднімати потрібно не числа, а букви і склади. В результаті
математичних дій отримаємо слово.
ЛИПА – ПА + МОН
ВЕРБА – БА + БЛЮДЦЕ- ЦЕ
ЧЕРГА – А + ОДА – ДА + ВИЙ

 

Розкодуй   QR – код  і виконай завдання:

visual_qr_do_not_resize_below_25mm