Нормативно – правова база

documents2

Загальні нормативно-правові акти (посилання за напрямами)

Конституція України
Закон України ” Про освіту” http://osvita.org.ua/
Закон України Про загальну середню освіту
Закон України Про дошкільну освіту http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc

Закон України «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-ІІІ).
Закон України “Про вищу освіту” http://osvita.org.ua/
Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)

Концепція загальної середньої освіти ( 12- річна школа)
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті http://osvita.org.ua/
Національна програма «Діти України» (Указ Президента України від 24.01.2001 № 42/2001). 
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти \

  •  Класний керівник

Законодавчі акти і державні документи
1. Декларація прав дитини.право
2. Конвенція про права дитини. (Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. і ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991 р).
3. Про молодіжні та дитячі громадські організації (Закон України від 1 грудня 1998 року № 1998-ХІV).
4. Про мови в Українській РСР (Закон України від 28 жовтня 1989 року № 8312-X1).
5. Сімейний кодекс України.
6. Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. №434).
7. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
8. Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України (Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 1410.04р. №14/18.1-866).
9. Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004року №І/9-86).
10. Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв (Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 08.11.2004року №1/9-560).
11. Методичні рекомендації щодо виявлення проявів та запобігання дитячій бездоглядності (Звернення учасників Круглого столу “Об’єднаємо зусилля” від 21 листопада 2003року).
12. Положення про обласний конкурс педагогічної майстерності класних керівників “Класний керівник року”
13. Про організацію медико-педагогічного навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров’я дітей різних вікових груп (Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 17.11.04 р. № 1/9-573)
14. Методичні рекомендації щодо проведення уроку для учениць 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів на тему “Гігієна дівчат в період статевого дозрівання”
15. Про впровадження Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 07.04.2004 року № 1/9-173)
16. Про затвердження Концепції з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 року №605)
17. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
18. Програма педагогічної освіти батьків “Сім’я і діти”
19. Кодекс честі учителя.

20. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

  • Початкове навчання

1. Про заходи щод0_139e32_774c8ded_origо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти. Указ Президента України від 2.06.1998 року №580/98.

2. Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні. Указ Президента України від 9.10.2001 року №941/2001.

3. Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року №1717.

5. Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646.

6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 року №1/9-510.

7. Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.05.2001 року №365.

8. Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389.

9. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389.

10. Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України 14. 08. 2001 року №63.

11. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на навчальні групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 02. 2002 року №128.

12. Щодо правомірності формування класів-комплектів. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2003 року №1/9-294.

13. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі з малою кількістю учнів. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2000 року №1/9-435.

14. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №372.

15. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2002 року №732.

16. Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 року №1/9-413.

17. Про організацію навчально-виховного процесу у 1 класі. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 року №1/9-266.

18. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2001 року №1/9-231.

19. Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 року №1/9-245.

20. Про тривалість уроків у початковій школі. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.1999 року №1/9-171.

21. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 року №1/9-468.

22. Про використання шкільних зошитів у навчальному процесі. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 року №1/9-320.

23. Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2006 року №264.

24. Про затвердження типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 року №182.

25. Про організацію навчально-виховного процесу у початковій школі в 2006-2007 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 року №1/9-390.

26. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 року №149.

27. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Наказ Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України від 04.09.2000 року №428/48.

28. Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.04.2003 року №1/9-192.

29. Щодо заниження педагогічними працівниками результатів оцінювання навчальних досягнень учнів. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2004 року №1/9-77.

30. Про методику здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2002 року №1/9-468.

31. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 року №588.

32. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 року №588.

33. Щодо учнів, які вважаються відмінниками. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 року №1/9-507.

34. Щодо нагородження учнів 2-4 класів похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.12.2000 року №1/9-515.

35. Про затвердження Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За високі досягнення у вивченні окремих предметів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 року №579.

36. Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За високі досягнення у вивченні окремих предметів”. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 року №579.

37. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 року №1/9-97.

38. Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року №44.

39. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001року №44.

40. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року №38.

41. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року №38.

42. Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 року №383/239/131.

43. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 року №383/239/131.

44. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2004-2005 навчальному році // Освіта України. – 2004. – №№60-61.

45. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації /Авторський колектив: Бібік Н.М. (керівник), Савченко О.Я., Байбара Т.М., Вашуленко М.С. та ін. – К.: Початкова школа, 2002. – 128 с.

46. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів від 14.06.2000 р. №964.

47. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 14.06.2000 р. №964.

48. Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів від 26.09.2001 р. №1262.

49. Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”. Постанова Кабінету Міністрів від 12.03.2003 р. №306.

50. Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 р. №306.

51. Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 р. №159.

52. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 р. №159.

53. Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. №45. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 р. №146/5337.

54. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. №45. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 р. №146/5337.

55. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167.

56. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167.

57. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. №240.

58. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. №240.

59. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963.

60. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963.

61. Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. №434. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.09.2000 р. за № 659/4880.

62. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. №434. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.09.2000 р. за № 659/4880.

63. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №78.

64. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2000 р. №898.

65. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. 346.

66. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. 346.

67. Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06. 1993 р.№43. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.1993 р. за №76.

68. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06. 1993 р. №43.

69. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 р. №909.

70. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 р. №909.

71. Про текст Державного Гімну України. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.04. 2003 р. №1/9-193.

Про нагородження учнів початкових класів похвальним листом та похвальною грамотою. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 р. №1/12-3765.

За матеріалами сайту teacher.at.ua