Математичний веб-квест

Математика — цікава наука, особливо коли це стосується множення.