Кейс – технології

Кейс-уроки – це навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 6 або 10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за межами шкільної програми.

Кейс-уроки – це навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 6 або 10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за межами шкільної програми.

Інформація в кожному розділі – це не просто тези, а відповіді на питання:

Як це працює?
Які проблеми існують в зв’язку з цим?
Як вони можуть бути подолані?
Який може вийти результат?
Які фундаментальні і нові знання є в цій галузі?
Міні-історії.

Кейс – це не конспект або реферат, а навчальна технологія, виготовлена за особливим алгоритмом, який дає цілісне уявлення про явище, що досліджується.

Чому кейс – уроки ефективні?

«Предметна» система, що існує зараз, значною мірою застаріла, адже вона схожа на принцип роздільного харчування, при якому, як відомо, білки, жири, вуглеводи і вітаміни вживають окремо.

Однак фізіологія людини така, що травна система переробляє змішану їжу набагато ефективніше, ніж розділену на компоненти. Так і їжа для розуму.

Людський мозок активніше і результативніше засвоює інформацію, якщо відомості взаємопов’язані, і, навпаки, однорідну інформацію мозок запам’ятовує слабше, тому що не знає, куди її «відправити на зберігання».

Зв’язки між навчальними дисциплінами і явищами легко встановлюються впровадженням перехресних «розгорток з предметів».

Кейси побудовано за принципом 2 в 1: і для ерудиції, і за програмою. Вони супроводжуються формулами, графіками, діаграмами і рівняннями, які відповідають «розділам підручників».

Одна з головних переваг полягає в тому, що кейси – це ниточка до дорослого життя з багатовимірним сприйняттям світу, цінностей та явищ.

Чим викликана актуальність кейсів?

невідповідністю між стандартами навчання учнів та їх індивідуальними особистісними характеристиками, таким як темп-ритм, інтереси, здібності, тощо;
невідповідністю темпів розвитку науки дійсним пізнавальним можливостям учнів;
невідповідністю нав’язуваного навчання за одним профілем прогресивному в 21 столітті вектору на багатостороній особистісний розвиток;
у передових країнах кейси стають превалюючою формою занять.

Чим корисні кейси?

Вони дозволяють учням самостійно організовувати процес засвоєння матеріалу.
Швидко виникає мотивація розібратися в усьому одразу, причому, системно.
Вони дають можливість роботи з різними джерелами інформації.
Вони дозволяють ефективно організовувати роботу командами.
Кейси – це технологія сучасного контекстного навчання.

Метод кейс-уроків є технологією системного багатовимірного представлення матеріалу, в розгортках на кілька тем, пов’язаних між собою акцентами уваги.

Кейс-уроки дозволяють одночасно з вивченням тем, органічно вплітати soft skills учнів, такі, як критичне мислення, комунікабельність, кмітливість, системність, тайм-менеджмент. Це креативний метод з інтригою, драматичним сценарієм і можливостями вибору, чого неможливо домогтися звичайними уроками.

Особливо цінними є дискусії, які розгортаються в класі.

Під час кейс-уроків час летить непомітно, що позитивно позначається на мотивації учнів і їх прагненні вивчати ще й інші кейси. Важливо і те, що результат засвоєння закладається в довготривалу пам’ять. Це відбувається завдяки асоціативному мисленню і формально-неформальним зв’язкам між розгортками кейсу.

Кейси розкриваються за допомогою розгорток на предмети і явища. Наприклад, кейс «Смартфон» розгортається на такі вектори: фізика-хімія-бізнес-математика-психологія-арт. Кейс «Море» розгортається на такі вектори: екологія-географія-фізика-мистецтво-економіка-хімія.

Виклад матеріалу передбачає оптимальну (і запатентовану) пропорцію стилістики викладу: 30% присвячується науковому фундаменту знань, 50% науково-популярному поясненню і 20% генеруванню учнями нових ідей та думок. При такому підході забезпечується багатогранне засвоєння матеріалу разом з розвитком критичного і позитивного мислення.

Посилання

У кейсах, крім тексту, багато фото- та відеоматеріалів. Однак головною відмінністю і конкурентною перевагою кейсів є гіперпосилання. Вони ведуть до глибшого розкриття матеріалу, в якому є ще й свої гіперпосилання третього-четвертого-п’ятого рівнів. Таким чином, кожному учневі забезпечується індивідуальна глибина проникнення «у знання».

Підготовчий етап

Завдання викладача на цьому етапі полягає в тому, щоб провести відповідну підготовку, яка передбачає:

Вибір відповідного кейса (по темі і за кількістю розгорток).
Моделювання ситуації, її початку, розвитку і завершення.
Розподіл часу по розгорткам, щоб не потрапити в цейтнот і все встигнути.
Акцентування уваги на певних аспектах теми, з виділенням першорядних і другорядних деталей.
Продумування «провокаційних» питань, аргументів і контраргументів, які можуть з’явитися в учнів.
Подбати про особистісне зростання кожного учня.

Учні можуть частково підготуватися до кейсу вдома, за моделлю «перевернутого класу» (flipped classroom), щоб не втрачати часу в класі на «розкачку».

Реалізація кейс-уроку

Усі розгортки «крутяться» навколо головної теми кейса, і важливо не втрачати цієї «червоної нитки». Теми переплітаються і плавно переходять від однієї розгортки до іншої. Це зроблено спеціально, щоб були задіяні і логічне мислення, і художні образи, і мнемо, і несподівані повороти сценаріїв.

Однією з цілей є навчання «формулювати питання», а не тільки шукати відповіді на них.

Одночасно з розвитком пізнавальної діяльності учнів в процесі обговорення кейса, викладач може вирішувати і ряд інших завдань, наприклад:

Створювати в класі творчу атмосферу, що сприяє мозковим штурмам та вмінню відстоювати свої позиції.
Оцінювати рівень знань учнів та їх точок зору з різних питань.
Мотивувати учнів на роботу в групі.
Стимулювати розумову і «душевну» роботу учнів і підтримувати ентузіазм, навіть якщо обговорення зайшло в глухий кут.
Аналізувати виконання учнями завдань і вправ з акцентом на те «що вийшло».
Перевіряти засвоєний учнями матеріал на практиці.
Формувати в учнів креативне ставлення до досліджуваного матеріалу і навички індукції і дедукції (від часткового до загального і від загального до конкретного).

Особливо зручні кейси в межах варіативної складової програми, при дистанційному навчанні та розширенні предметів шкільної програми.

Таким чином, контекст кейса багатогранний: навчальний, емоційний, психологічний, науковий і особистісний.

Обговорення висновків

Цей етап вважається завершальним. Під час нього викладач обговорює з учнями їх індивідуальні та командні досягнення, а також можливі варіанти розвитку сценаріїв і концентрацію уваги учасників на першорядних пріоритетах.

На кожен кейс бажано передбачати свій варіант його закінчення для мотивації, щоб очікування його було також елементом кейсу.

Як завершення можна використовувати такі варіанти:

Дозволити учням самим підвести підсумки, що їм корисно для навичок публічних виступів
Запропонувати їм сформулювати питання, які бажано було б обговорити, у випадку якби було продовження цього кейса.
Попросити когось поділитися випадками з власного життя, що стосуються теми кейса.

Висновок

Кейс-уроки багаторазово підвищують результативність освітнього процесу, так як дозволяють моделювати майбутнє доросле життя школярів і формувати у них позитивну мотивацію до освоєння матеріалу і отримання нової інформації та навчати моделям «як самим навчитися вчитися» надалі.

Джерело: http://case.edufuture.biz/case-uroki.html